PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA
informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-10-137/13,

pt. „Wdrożenie systemu B2B w elektronicznej wymianie danych
w przedsiębiorstwie PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA”

jest współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Dariusz Szlaski pod nr tel. (42) 659 71 78

Przydatne strony:

  • www.poig.gov.pl
  • www.mrr.gov.pl
  • www.europa.eu

 

  • 2014-02-04 Ogłoszenie konkursu na nabór ofert.

Treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

Dane firmy

PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna

ul. Tomaszowska 27

93-231 Łódź

NIP 7262529923

Regon 100166068

Drukarnia cyfrowa Łódź - godna zaufania

Go to top