Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Drukarnia i Wydawnictwo „PIKTOR" s.c. Dariusz Szlaski i Piotr Sobczak realizuje projekt
„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Piktor poprzez rozbudowę parku maszynowego”

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Konkursu: RPLD.03.02.00-15/11,
Nr i data złożenia wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-095/11, złożony w dniu 14-07-2011r.      

  • 2012-01-30 Rozpoczęcie konkursu Drukarni i Wydawnictwa Piktor na nabór ofert.
  • 2012-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu usługi badawczo rozwojowej

Oryginał ogłoszenia do pobrania tutaj.

  • 2012-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu maszyn do cyfrowego druku kolorowego wysokonakładowego.

Oryginał ogłoszenia do pobrania tutaj oraz tutaj.

  • 2012-02-06 Zakończenie naboru ofert na zakup usługi badawczo-rozwojowej
  • 2012-02-07 Ogłoszenie wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup usługi badawczo – rozwojowej z zakresu opracowania schematu architektury i koncepcji biznesowej opisu technologii wykonania produktu w technice druku cyfrowego zgodnie z standardem JDF 1.4a w postaci wartości niematerialnych i prawnych do pobrania TUTAJ.
  • 2012-02-13 Zakończenie naboru ofert na zakup systemów druku cyfrowego (kolorowego, wysokonakładowego).
  • 2012-02-14 Ogłoszenie o wyniku PRZETARGU na zakup systemów druku cyfrowego (kolorowego, wysokonakładowego) do pobrania TUTAJ oraz TUTAJ.
  • 2012-04-03 Podpisanie umowy o dofinansowanie Nr umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-095/11-00

Zdjęcia z odbioru systemów do druku cyfrowego 


    

 
 
 

Dane firmy

PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna

ul. Tomaszowska 27

93-231 Łódź

NIP 7262529923

Regon 100166068

Drukarnia cyfrowa Łódź - godna zaufania

Go to top