W dniu 2010-04-09 nastąpiło podpisanie umowy.

Drukarnia i Wydawnictwo „PIKTOR" s.c. Dariusz Szlaski i Piotr Sobczak realizuje projekt

„Uruchomienie usług on-line w firmie „PIKTOR" w oparciu o nowoczesne narzędzia ICT"

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie: IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.

Zakładana wartość projektu wynosi 517 922,00 PLN, w tym 294 980,00 PLN to środki z EFRR.

Projekt zakłada zakłada wsparcie firmy w zakresie inwestycji obejmującej zakup technologii komunikacyjno-informatycznych do świadczenia najwyższej jakości usług oraz zarządzania firmą i komunikacji on-line.

Cel projektu zapewnienie potencjału potrzebnego do świadczenia usług on-line.

Zostanie on zrealizowany w oparciu o cele operacyjne:

 • Wyposażenie serwerowni niezbędnej do instalacji systemu informatycznego
 • Wdrożenie Systemu Obsługi Korespondencji e-mail z klientami (CRM)
 • Wdrożenie Systemu Obsługi Zamówień Jednorazowych
 • Wdrożenie Systemu Obsługi Zamówień Stałych
 • Wdrożenie Systemu Obsługi Produkcji
 • Wdrożenie Systemu Finansowo – Księgowy
 • Wdrożenie modułu Analizy i Statystyki
 • Wdrożenie narzędzi komunikacyjnych zapewniającego dostęp do usług on-line - Zewnętrznego Systemu Podglądu Stanu Realizacji Zamówienia (on-line)

Przedmiot projektu:

 • Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą związaną z gospodarką elektroniczną (usługi i aplikacje dla MŚP) - 1 szt.
 • Liczba zakupionych serwerów - 1 szt.
 • Liczba zakupionego oprogramowania 12 szt.
 • Planowany termin rozpoczęcia projektu to 1 kwietnia 2010 r. Zakończenie realizacji planuje się na 31 października 2011 r., a rozliczenie dotacji – 30 listopada 2011 r.
   

2010-04-01 - Ogłoszenie naboru ofert
Z dniem 2010-04-01 ogłaszamy nabór ofert na realizację projektu. Nabór ofert zostanie zakończony z dniem 2010-04-07.

Oryginał ogłoszenia do pobrania TUTAJ

2010-04-07 - Zamknięcie naboru ofert

Z dniem 2010-04-07 zamykamy nabór ofert. Wybór oferenta nastąpi spośród ofert złożonych do dnia 2010-04-07 włącznie.

2010-04-08 - Wybór oferenta

W dniu 2010-04-08 po zakończeniu naboru ofert nastąpił wybór oferenta.

Oryginał ogłoszenia do pobrania TUTAJ

2010-04-09 - Podpisanie umowy

 
 
 

Dane firmy

PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna

ul. Tomaszowska 27

93-231 Łódź

NIP 7262529923

Regon 100166068

Drukarnia cyfrowa Łódź - godna zaufania

Go to top